Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 •       -- Stowarzyszenia
        -- Otwarty konkurs ofert
        -- Sprawozdania
        -- Wnioski "małe dotacje"
  RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • GMINA   \  ORGANIZACJE POZARZąDOWE   \  WNIOSKI "MAłE DOTACJE"

    WNIOSEK
  Wniosek organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty, wychowania w okresie od 25.04.2018 r. do 24.07.2018 r.

  Lista załączników
  1. WNIOSEK
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WNIOSEK
  Wniosek organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty, wychowania w okresie od 20.02.2018 r. do 20.05.2018 r.

  Lista załączników
  1. WNIOSEK
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WNIOSEK
  Wniosek organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w okresie od 22.02.2018r do 21.05.2018r

  Lista załączników
  1. WNIOSEK
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WNIOSEK
  Wniosek organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 12.02.2018r. do 11.05.2018r.

  Lista załączników
  1. WNIOSEK
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-01-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WNIOSEK
  Wniosek organizacji pozarządowe na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizicznej w okresie od 05.06.2017r do 31.08.2017r

  Lista załączników
  1. WNIOSEK
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-06-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WNIOSEK
  Wniosek organizacji pozarządowe na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 02.05.2017r do 31.07.2017r

  Lista załączników
  1. WNIOSEK
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-04-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WNIOSEK
  Akademia Ruchu z KZ Mistral w Sarnowie

  Lista załączników
  1. WNIOSEK
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-04-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WNIOSEK
  Akademia Ruchu z KZ Mistral w Dąbiu

  Lista załączników
  1. WNIOSEK
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-03-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WNIOSEK
  Wniosek organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty, wychowania

  Lista załączników
  1. WNIOSEK
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WNIOSEK
  Wniosek organizacji pozarządowe na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 15.03.2017r do 14.06.2017r

  Lista załączników
  1. WNIOSEK
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WNIOSEK
  Akademia Ruchu z KZ Mistral

  Lista załączników
  1. Akademia Ruchu z KZ Mistral
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2017-03-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WNIOSEK

  Wniosek organizacji pozarządowe na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 15.03.2016r do 15.06.2016r


  Lista załączników
  1. WNIOSEK
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-03-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WNIOSEK

  Wniosek organizacji pozarządowe na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 29.02.2016r do 29.05.2016r


  Lista załączników
  1. WNIOSEK
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-02-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WNIOSEK

  Wniosek organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w okresie od 01.03.2016r. do 30.05.2016r.


  Lista załączników
  1. WNIOSEK
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-02-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WNIOSEK

  Wniosek organizacji pozarządowe na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 26.01.2016 do 24.04.2016r


  Lista załączników
  1. WNIOSEK
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2016-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WNIOSEK

  Wniosek organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w okresie od 01 kwietnia 2015r. do 29 czerwca 2015r.


  Lista załączników
  1. Wniosek - 2015-03-23
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2015-03-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WNIOSEK

  Wniosek organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w okresie od 19 stycznia 2015r. do 17 kwietnia 2015r.


  Lista załączników
  1. Wniosek - 2015-01-08
    udostępnił Joanna Marczewska dnia 2015-01-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WNIOSEK

  Wniosek organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 01.03.2014 do 15.05.2014.


  Lista załączników
  1. Wniosek - 2014-02-20
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2014-02-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WNIOSEK

  Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 15.04.2013 do 30.06.2013.


  Lista załączników
  1. Wniosek - 2013-04-02
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2013-04-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WNIOSEK

  Wspieranie kultury fizycznej na terenie Gminy Psary
  Organizacja IX Otwartego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy Psary
  w okresie od 10.06.2012r. do 30.07.2012r.


  Lista załączników
  1. Wniosek
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-05-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WNIOSEK

  Wspieranie kultury flzycznej na terenie Gminy Psary
  Organizacja Kolarskich Mistrzostw Polski "Masters" w Gminie Psary
  w okresie od 10.06.2012r. do 30.07.2012r.


  Lista załączników
  1. Wniosek
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-05-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WNIOSEK

  Wniosek organizacji pozarządowe na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


  Lista załączników
  1. Wniosek
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2012-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WNIOSEK

  Wniosek organizacji pozarządowe na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Psary.

  Turniej Old Boy 2011.


  Lista załączników
  1. Wniosek - Turniej Old Boy 2011
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-08-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WNIOSEK

  Wniosek organizacji pozarządowe na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Psary.

  Organizacja otwartych biegów w ramach akcji "Polska Biega".


  Lista załączników
  1. Wniosek
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-04-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WNIOSEK

  Wniosek organizacji pozarządowe na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


  Lista załączników
  1. Wniosek
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2011-03-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra