Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 •       -- rok 2011
        -- rok 2012
        -- rok 2013
        -- rok 2014
        -- rok 2015
        -- rok 2016
        -- rok 2017
        -- rok 2018
           --- Zarządzenie nr 0050.002.2018
           --- Zarządzenie nr 0050.004.2018
           --- Zarządzenie nr 0050.005.2018
           --- Zarządzenie nr 0050.011.2018
           --- Zarządzenie nr 0050.017.2018
           --- Zarządzenie nr 0050.019.2018
           --- Zarządzenie nr 0050.018.2018
           --- Zarządzenie nr 0050.020.2018
           --- Zarządzenie nr 0050.021.2018
           --- Zarządzenie nr 0050.025.2018
           --- Zarządzenie nr 0050.028.2018
           --- Zarządzenie nr 0050.029.2018
           --- Zarządzenie nr 0050.030.2018
           --- Zarządzenie nr 0050.033.2018
           --- Zarządzenie nr 0050.034.2018
           --- Zarządzenie nr 0050.036.2018
           --- Zarządzenie nr 0050.035.2018
           --- Zarządzenie nr 0050.040.2018
           --- Zarządzenie nr 0050.041.2018
           --- Zarządzenie nr 0050.042.2018
           --- Zarządzenie nr 0050.043.2018
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE URZĘDU   \  KONSULTACJE SPOłECZNE   \  ROK 2018

    KONSULTACJE SPOŁECZNE - ROK 2018
  Lp. Data utworzenia Znak sprawy Tytuł dokumentu
  21 14.06.2018r.
  Zarządzenie nr 0050.043.2018 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Psary w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i zespołach szkolno – przedszkolnych oraz zasad zwolnień z realizacji tych zajęć.
  20 13.06.2018r.
  Zarządzenie nr 0050.042.2018 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/483/2018 Rady Gminy Psary z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/309/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” zmienionej uchwałą nr XXXI/357/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. i uchwałą Nr XXXVI/446/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
  19 07.06.2018r.
  Zarządzenie nr 0050.041.2018 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dotyczących projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/134/2011 Rady Gminy Psary z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/373/2017 Rady Gminy Psary z dnia 31 sierpnia 2017r. i Uchwałą Nr XXXIX/471/2018 Rady Gminy Psary z dnia 28 marca 2018r.
  18 07.06.2018r.
  Zarządzenie nr 0050.040.2018 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu zmiany uchwały Nr XXXII/376/2017 Rady Gminy Psary z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie gminnego bonu żłobkowego
  17 14.05.2018r.
  Zarządzenie nr 0050.035.2018 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu zmiany Uchwały NR XII/124/2015 Rady Gminy Psary z 29 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Psary do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025”. zmienionej uchwałą nr XIII/141/2015 Rady Gminy Psary z 26 listopada 2015 r., i uchwałą XXVIII/310/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
  16 16.05.2018r.
  Zarządzenie nr 0050.036.2018 Przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. uchylenia Uchwały Nr XXVII/299/2017 Rady Gminy Psary z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  15 14.05.2018r.
  Zarządzenie nr 0050.034.2018 Przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/202/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Uczniów – Mieszkańców Gminy Psary”.
  14 14.05.2018r.
  Zarządzenie nr 0050.033.2018 Przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/203/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów - Mieszkańców Gminy Psary”, zmienionej uchwałą nr XXXV/414/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 listopada 2017 r.
  13 17.04.2018r.
  Zarządzenie nr 0050.030.2018 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Psary w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Psary.
  12 17.04.2018r.
  Zarządzenie nr 0050.029.2018 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Psary w sprawie podziału Gminy Psary na stałe obwody głosowania
  11 17.04.2018r.
  Zarządzenie nr 0050.028.2018 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/309/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” zmienionej uchwałą nr XXXI/357/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. i uchwałą nr XXXVII/447/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
  10 09.04.2018r.
  Zarządzenie nr 0050.025.2018 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Psary w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/469/2018 Rady Gminy Psary z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Psary na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Psary.
  09 19.03.2018r.
  Zarządzenie nr 0050.021.2018 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Psary w sprawie podziału Gminy Psary na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Psary.
  08 15.03.2018r.
  Zarządzenie nr 0050.020.2018 Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Psary w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Psary instrumentami płatniczymi
  07 08.03.2018r.
  Zarządzenie nr 0050.018.2018 Przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie: zmiany nazwy ulicy w miejscowości Strzyżowice
  06 09.03.2018r.
  Zarządzenie nr 0050.019.2018 Przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/134/2011 Rady Gminy Psary z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/373/2017 Rady Gminy Psary z dnia 31 sierpnia 2017r.
  05 07.03.2018r.
  Zarządzenie nr 0050.017.2018 W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Psary w 2018 r."
  04 14.02.2018r.
  Zarządzenie nr 0050.011.2018 W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Psary w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/434/2017 Rady Gminy Psary z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności o charakterze cywilnoprawnym Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielenia przedmiotowych ulg.
  03 18.01.2018r.
  Zarządzenie nr 0050.005.2018 W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/309/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację projektu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” zmienionej uchwałą nr XXXI/357/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.
  02 17.01.2018r.
  Zarządzenie nr 0050.004.2018 W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Góra Siewierska
  01 05.01.2018r.
  Zarządzenie nr 0050.002.2018 W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Psary projektu zmian do Strategii Rozwoju Gminy Psary na lata 2016-2025.
    udostępnił Piotr Gawron dnia 2018-03-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Zarządzenie nr 0050.002.2018
  2. Zarządzenie nr 0050.004.2018
  3. Zarządzenie nr 0050.005.2018
  4. Zarządzenie nr 0050.011.2018
  5. Zarządzenie nr 0050.017.2018
  6. Zarządzenie nr 0050.019.2018
  7. Zarządzenie nr 0050.018.2018
  8. Zarządzenie nr 0050.020.2018
  9. Zarządzenie nr 0050.021.2018
  10. Zarządzenie nr 0050.025.2018
  11. Zarządzenie nr 0050.028.2018
  12. Zarządzenie nr 0050.029.2018
  13. Zarządzenie nr 0050.030.2018
  14. Zarządzenie nr 0050.033.2018
  15. Zarządzenie nr 0050.034.2018
  16. Zarządzenie nr 0050.036.2018
  17. Zarządzenie nr 0050.035.2018
  18. Zarządzenie nr 0050.040.2018
  19. Zarządzenie nr 0050.041.2018
  20. Zarządzenie nr 0050.042.2018
  21. Zarządzenie nr 0050.043.2018
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra