Urząd Gminy w Psarach serwis informacyjny
GMINA
 • Strona główna
 • O Gminie
 • Statut Gminy
 • Budżet Gminy
 • Majątek Gminy
 • Jednostki Organizacyjne Gminy
 •       -- GBP w Psarach
        -- GOK w Gródkowie
        -- OPS w Psarach
        -- Szkoła Podstawowa w Psarach
        -- SP w Dąbiu
           --- Statut
           --- Struktura Organizacyjna
           --- Baza Szkoły
           --- Programy
           --- Sprawozdania
        -- SP w Gródkowie
        -- ZGK w Dąbiu
        -- ZSP Nr 1 w Strzyżowicach
        -- ZSP Nr 2 w Sarnowie
        -- Niepubliczne przedszkola
 • Jednostki Pomocnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • RADA GMINY
 • Biuro Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Plany pracy Komisji i Rady
 • Protokoły
 • Uchwały Rady Gminy
 • Akty Prawa Miejscowego
 • Sprawozdania
 • Oświadczenia majątkowe
 • MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
 • Skład Młodzieżowej Rady Gminy
 • Protokoły
 • Uchwały
 • URZĄD GMINY
 • Regulamin Organizacyjny
 • Kierownictwo Urzędu Gminy
 • Referaty Urzędu
 • Oświadczenia Majątkowe
 • Pomieszczenia Urzędu
 • Struktura Organizacyjna
 • PRACA URZĘDU
 • Regulamin pracy
 • Załatwianie Spraw
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Opłaty, czynsze, podatki
 • Archiwa Urzędu
 • Procedury Prawne
 • Konkursy
 • Działalność Gospodarcza
 • INFORMACJE URZĘDU
 • Stypendia
 • Konsultacje społeczne
 • Plany i programy
 • Inwestycje
 • Zarządzenia Wójta
 • Ogłoszenia, komunikaty, wykazy
 • Sprawozdania Wójta
 • Wyniki kontroli
 • Audyt
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • PRZETARGI
 • Przetargi - Urząd Gminy Psary
 • Przetargi - Jednostki Organizacyjne Gminy Psary
 • Przetargi - Stowarzyszenia Gminy Psary
 • Zamówienia publiczne wg art. 4 pkt. 8
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Emisja obligacji
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Gospodarka odpadami
 • BEZDOMNE ZWIERZĘTA
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Publicznie Dostępny Wykaz Danych O Środowisku
 • Informacja o publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o sposobie i zasadach udostępniania danych zawartych w tym wykazie
 • Programy
 • Pomniki przyrody
 • WYBORY
 • Wybory do młodzieżowej Rady Gminy
 • Referenda
 • Wybory samorządowe
 • Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory Prezydenta RP
 • Wybory ławników sądowych
 • DRUKI DO POBRANIA
 • Druki do pobrania
 • Odnośniki do stron WWW
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • GMINA   \  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY   \  SP W DąBIU

    SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W DĄBIU

  Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu

  Dąbie, ul. Pocztowa 39, 42-504 Będzin
  tel./fax 0 32 267 22 04

  www: www.spdabie.edupage.org
  e-mail: spdabie@interia.pl

  dyrektor: mgr Joanna Marcinkowska


  Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu jest placówką publiczną, której organem prowadzącym jest Gmina Psary. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. Funkcjonuje ona jako sześcioletnia szkoła podstawowa z dwoma oddziałami przedszkolnymi. Uczęszcza do niej 162 uczniów. Jest placówką jednozmianową. Obejmuje swym obwodem dzieci z Dąbia, Goląszy Dolnej i Górnej, Brzękowic Górnych i Dolnych, Dąbia Chrobakowego, Malinowic i Psar z ulic: Wiejskiej, Akacjowej, Malinowickiej i Górnej. Uczniowie są objęci dowozem szkolnym.

  Organami szkoły są:
  • dyrektor szkoły,
  • rada pedagogiczna,
  • rada rodziców,
  • samorząd uczniowski.
  Działalnością szkoły kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest Wójt Gminy Psary. Zakresy obowiązków i kompetencji dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego określone są w statucie jednostki. Obsługę finansową prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary. Szkoła realizuje proces nauczania wychowania w oparciu o:
  • podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
  • szkolny zestaw programów nauczania.

    udostępnił Piotr Gawron dnia 2009-10-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Statut
  2. Struktura Organizacyjna
  3. Baza Szkoły
  4. Programy
  5. Sprawozdania
  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Psary v2.0 góra